torsdag den 16. juni 2011

Hvad er den kemiske betegnelse for kvælstof?

Kvælstof er et grundstof, som optræder som nr. 7 i Det Periodiske System, men hvad er den kemiske betegnelse for kvælstof? Jo, kvælstof er faktisk det samme som nitrogen, og på baggrund af dette navn har man valgt at bruge "N" som kemisk betegnelse for kvælstof.

Faktisk indgår kvælstof i mange forskellige kemiske forbindelser, og ca. 78% af den atmosfæriske luft består faktisk af kvælstof. Desuden bruger landmændene kvælstof til at give næring til afgrøderne, og måske har du hørt om, at kvælstoffet udvaskes og derved forurener naturen. Det var tidligere et stort problem, men de senere år er der blevet gjort meget for at mindske kvælstofudvaskningen. På Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside, kan du læse mere om kvælstof i vandløb samt om kilder til kvælstofudledning.

Nu ved du i hvert fald, hvad den kemiske betegnelse for kvælstof er, og hvis du vil vide om kvælstof - eller nitrogen om man vil - så findes der en artikel om grundstoffet kvælstof / nitrogen på Wikipedia, hvor du kan læse meget mere om dette grundstof samt om dets egenskaber.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar