søndag den 5. september 2010

Røg fra naboen der trænger gennem væggen - hvor går grænsen?

En af mine bekendte fortalte mig, at en dag hvor han havde stået i sit køkken, kunne han pludselig lugte cigaretrøg. Det undrede ham en del, for der var ingen i hans husstand der røg, og han fik da den tanke, at det måtte komme fra ejendommens bagtrappe, da han har en dør i køkkenet ud til netop denne trappe. Han besluttede sig for at undersøge sagen, og åbnede døren ud til køkkentrappen. Og ganske rigtigt - en etage længere nede stod hans underbo med et glas vin og et askebæger og pulsede løs på en cigaret. Da hun så ham, fortalte hun, at hun havde besluttet sig for ikke længere at ryge i sin lejlighed, og derfor var hun nu begyndt at gå ud på køkkentrappen, når hun skulle ryge. Han fortalte hende, at han faktisk kunne lugte røgen i sit køkken, og at han ikke syntes det var særlig behageligt. Nu ville man jo forvente, at hun ville forstå budskabet, og finde et andet sted at ryge fremover, men i stedet sagde hun, at hun ville sørge for at holde vinduet åbent på trappen når hun røg - altså de dage hvor der ikke var koldt. Min bekendte gjorde hende da opmærksom på, at vinduet allerede var åbent, og at han alligevel kunne lugte hendes cigaretter. Hun ville dog ikke bøje sig, da hun mente at hun havde ret til at ryge på bagtrappen, og i øvrigt mente hun ikke at han kunne lugte det i sin lejlighed. Siden da har hun fortsat med at ryge løs, og min bekendte har sat plastic og andre ting op, for at hindre så meget af røgen som muligt i at trænge ind i hans lejlighed. Han har siden henvendt sig til ejendommens bestyrelse om sagen, og der er nu blevet indført en regel i vedtægterne som siger, at der ikke må ryges på bagtrappen. Alligevel lugter der jævnligt af røg i min bekendtes køkken, så det kunne tyde på, at forbuddet ikke rigtig respekteres.

Jeg har sidenhen hørt om andre tilfælde, hvor røgen er sivet gennem utætheder i en væg og derved er trængt ind i nabolejligheden, og det er mit indtryk, at der efterhånden er mange der føler sig generet af røg fra naboen. I tilfældet med en underbo der ryger på bagtrappen, synes jeg det ligger ligefor at sige, at den slags naturligvis ikke må finde sted, men når der er tale om mennesker der ryger i deres egen lejlighed, og måske har gjort det de sidste 30 år, synes jeg det er en anelse mere vanskeligt. Uden at kende til de tekniske sider af sagen, kunne jeg forestille mig, at det er vanskeligt at påvise, at røg kan trænge gennem væggen, og hvor meget der i givet fald trænger i gennem. Jeg kan godt følge argumentet om, at alle har krav på ikke at blive udsat for røg, da det jo er bevist, at cigaretrøg er sundhedsskadeligt at indånde. Men andre ville jo så fremføre det argument, at man så også skulle forbyde dieselbiler og knallerter, da de også producerer røg som beviseligt er sundhedsskadeligt. Hvor går egentlig grænsen for, hvor meget vi skal finde os i fra vores medmennesker. Jeg er selv i tvivl, så hvis nogen har en mening, må I meget gerne skrive en kommentar.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar